Wat gebeurd er als ik me ziek meld?

Geschreven door: Marc Ligeon op 26 november 2015

Wanneer de werknemer ziek wordt, wordt gedurende één jaar 100% van het salaris doorbetaald door Brainconsultant. Deze periode gaat in op de 1e ziektedag. In het tweede jaar wordt maximaal 70% van het laatstverdiende salaris tot maximaal het WIA dagloon doorbetaald. Indien de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft die binnen de periode van twee jaar ziekte eindigt, dan loopt de doorbetalingsverplichting tot de einddatum van het contract. Vervolgens zal het UWV de loondoorbetalingverplichting overnemen.

Tijdens de verzuimperiode zal Brainconsultant samen met de werknemer en onder begeleiding van de arbodienst, er alles aan doen om de werknemer zo snel mogelijk te reïntegreren. Helaas is (volledige) reïntegratie niet altijd mogelijk, in dat geval zal de werknemer na 2 jaar een aanvraag doen voor een uitkering op grond van de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Copyright © 2022 Brainconsultant

Neem contact met ons op!
Elke werkdag van 8:30 t/m 17:30