Wat gebeurd er bij langdurige ziekte?

Geschreven door: Marc Ligeon op 26 november 2015

Na twee jaar ziekte bepaalt het UWV of de werknemer arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de WIA.

Indien de werknemer volledig (80-100%) wordt afgekeurd komt de werknemer in aanmerking voor een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). In dat geval krijgt de werknemer een volledige uitkering van het UWV.

Indien werknemer echter niet volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, maar wel meer dan 35%, komt de werknemer in aanmerking voor de zogenaamde WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De hoogte van de uitkering is daarbij afhankelijk van de mate waarin de werknemer werkt voor het gedeelte dat hij arbeidsgeschikt is.

Indien de werknemer meer dan 50% van zijn restcapaciteit benut heeft hij recht op een WGA-uitkering van 70%.

Indien de werknemer echter minder dan 50%  van zijn restcapaciteit benut, zal de uitkering lager worden vastgesteld. Daardoor ontstaat de zogenaamde WGA-hiaat.

Door deze WGA-hiaat kan de werknemer flink in inkomen achteruit gaan. Daarom wordt iedere stafwerknemer bij Brainconsultant automatisch aangemeld voor de WGA-hiaatverzekering. Brainconsultant heeft de WGA-hiaatverzekering ondergebracht bij de Nationale Nederlanden.

Indien de stafwerknemer een WGA-uitkering ontvangt, vult de WGA-hiaatverzekering de WGA uitkering aan tot 70% van het laatst verdiende salaris. Indien de werknemer meer dan 50% van de restcapaciteit benut, wordt de WGA uitkering zelfs tot 75% aangevuld.

De premie voor deze WGA-hiaatverzekering wordt voor 50% door de werknemer betaald en ingehouden op het salaris. In 2015 bedroeg het werknemersdeel van de premie: 0,26% van het SV-loon.

Op detacheringskrachten zijn bovengenoemde WGA-hiaatverzekeringen niet van toepassing.

Copyright © 2022 Brainconsultant

Neem contact met ons op!
Elke werkdag van 8:30 t/m 17:30