Hoe ziet mijn CAO eruit?

Geschreven door: Marc Ligeon op 26 november 2015

Brainconsultant volgt de richtlijnen van de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Als je bij ons in loondienst komt, krijg je dus te maken met de CAO van de ABU. Deze CAO is speciaal vastgelegd voor uitzendkrachten en toegespitst op die werksituatie.

De CAO vormt – tezamen met jouw individuele arbeidscontract – het totaal aan arbeidsrechtelijke afspraken tussen jou, Brainconsultant en de opdrachtgever. Het is belangrijk te weten waar je recht op hebt en wat er van jou verwacht mag worden. Lees daarom dit document goed door.

Voor detacheringskrachten geldt nog het volgende: de detacheringskrachten krijgen vanaf de eerste dag van detachering een beloning die gelijk staat aan de beloning die medewerkers van de inlenende opdrachtgever krijgen die vergelijkbare of gelijke functies uitvoeren als de detacheringskracht. Het gaat hierbij om het salaris, maar ook om de arbeidsduurverkorting (te compenseren in tijd of geld, ter bepaling van Brainconsultant), toeslagen, verhogingen, periodieken en onkostenvergoedingen.

In uw CAO wordt het volgende vermeld:

  • Aard van de overeenkomst
  • Arbeidsverleden
  • Kenmerken van de overeenkomst
  • Voorwaarden
  • De feiten voor werknemer
  • Geheimhoudingsverklaring
  • Vakantiereglement
Copyright © 2022 Brainconsultant

Neem contact met ons op!
Elke werkdag van 8:30 t/m 17:30