Blik op de Wet werk en zekerheid

Geschreven door: Marc Ligeon op 8 april 2016

Per 1 juli 2015 heeft de Wet werk en zekerheid (Wwz) ervoor gezorgd dat personeel met tijdelijke contracten meer rechten krijgen en het ontslagrecht eerlijker wordt. Er waren te grote verschillen in de behandeling van werknemers met vaste en tijdelijke contracten. Tijdelijke werknemers hebben nu aanspraak op een vast contract na twee jaar. De tussenpoos is nu gezet op 6 maanden.

Ik (Marc Ligeon) zie dat hier bij veel organisaties mee geworsteld wordt. Waarbij er veel onwetendheid is over het strategisch inzetten van personeel en de mogelijkheden die er zijn op dit gebied. Vooral op het gebied van detachering is er veel onduidelijkheid bij het HR personeel of het management.

Bij drie sollicitanten constateer ik dat zij bij hun huidige werkgever niet langer kunnen blijven, omdat zij al twee contracten hebben gehad. Bij een derde contract moet de werkgever een contract onbepaalde tijd geven. Om die reden wordt er afscheid  genomen. Of de werknemer zijn/haar werk naar volle tevredenheid heeft gedaan, doet er dan niet aan toe.

In bovengenoemde situatie is de werkgever een projectorganisatie die door diverse organisaties in het leven is geroepen om een bepaalde doelstelling te realiseren. Zo’n projectorganisatie wordt voor een bepaalde periode opgezet en bemand. Het komt vaak voor dat de projectorganisatie langer in leven wordt gehouden, omdat de doelstelling niet is bereikt of vanwege service doeleinden.

Met de huidige wetgeving mag je een werknemer drie keer een contract aanbieden voor een periode van twee jaar. Een contract voor onbepaalde tijd is geen optie, omdat de entiteit maar een beperkte levensduur heeft.

Je kunt er voor kiezen om telkens nieuw personeel in te zetten. Nadeel is dat je dan na drie contracten afscheid moet nemen van je werknemers. Overige nadelen zijn: het wegvloeien van kennis, het moeilijk in stand houden van relaties van de vaste aanspreekpunten, tijd die besteed moet worden aan het inwerken van de nieuwe werknemer(s) en wanneer die nieuwe werknemers niet bevallen, is het moeilijk om er vanaf te komen.

Met dBlik op de Wet werk en zekerheide invoering van de wet Werk en Zekerheid hebben er ook veranderingen in de detachering- en uitzendwereld plaats gevonden. Nog steeds mogen wij in 1,5 jaar (Fase A – CAO ABU) onbepaald aantal contracten aanbieden zonder dat daar een contract voor onbepaalde tijd uit ontstaat. Na 1,5 jaar mogen wij 6 contracten over een duur van 4 jaar uitschrijven (Fase B – CAO ABU). Daarna ontstaat er een contract onbepaalde tijd bij het uitzend- of detacheringsbureau.

Met andere woorden, wilt u een projectorganisatie opzetten dan is het verstandig om de werknemers via een detachering of uitzendbureau te laten verlopen.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Mail dan naar: marc.ligeon@brainconsultant.nl of bel naar 050-211 07 17.

Copyright © 2022 Brainconsultant

Neem contact met ons op!
Elke werkdag van 8:30 t/m 17:30