Wat is een scrum master?

Geschreven door: Mauro op 13 april 2021

Wat is een Scrum master?

Wat is een Scrum master?

De positie van een scrum master heeft relatief gezien een beperkte reikwijdte, maar een hoge mate van invloed binnen elke organisatie. Ze zijn aansprakelijk voor de effectiviteit van het Scrum Team. Dit doen ze door het Scrum Team in staat te stellen zijn praktijken en processen te perfectioneren, binnen het Scrum-raamwerk. Binnen dit Scrum-raamwerk moet ervoor worden gezorgd dat het team alle agile waarden en principes naleeft. Scrum Masters zijn onvervalste leiders die het Scrum Team en de grotere organisatie bedienen

Verantwoordelijkheden van Scrum Master

Er zijn twee hoofd verantwoordelijkheden waar een Scrum master mee te maken krijgt tijdens het proces, deze zien er als volgt uit:

 • Implementeren van project management
  De Scrum Master is verantwoordelijk voor het creëren en onboarding van projectteams, deze te integreren in de organisatie en een duidelijke visie op het product te geven. De Scrum Master faciliteert ook de communicatie en informatie-uitwisseling tussen externe groepen en het projectteam. Ze volgen ook de voortgang van het project, geven tijdige feedback en stimuleren een cultuur van behendigheid en leren.
 • Alle partijen op het goede spoor en op de hoogte houden
  De Scrum Master organiseert dagelijkse teamvergaderingen om updates te krijgen over de voortgang van het project, mogelijke obstakels aan te pakken en ervoor te zorgen dat het project op schema ligt. Ze organiseren ook regelmatig sessies om updates te delen met belanghebbenden van het product over hoe het project vordert (of niet). Uiteindelijk is het de taak van een Scrum Master om ervoor te zorgen dat het team deadlines haalt met het gewenste resultaat.

De rol van een scrum master

De Scrum Master werkt samen met alle leden van het scrum-team en moet voor elke specifieke rol verschillende diensten verlenen aan de volgende leden in het team.

Service van Scrum Master aan de Product Owner

De Scrum Master begeleidt en bedient de Product Owner op meer dan één manier, waaronder:

 • Formuleren van technieken voor effectief Product Backlog Management,
 • Ervoor zorgen dat doelen, reikwijdte en productdomeinen goed worden begrepen door elk lid van het Scrum Team;
 • Het team helpen de noodzaak in te zien van duidelijke en beknopte items in de productachterstand;
 • Begrip geven van productplanning in een empirische (op ervaring gegronde) omgeving;
 • Ervoor zorgen dat de Product Owner duidelijkheid heeft over het inrichten van de product backlog om maximale waarde op te leveren;
 • Agility begrijpen en oefenen;
 • Faciliteren van Scrum-evenementen zoals gevraagd of nodig.

Service van Scrum Master aan het scrum-ontwikkelingsteam

De Scrum Master speelt een belangrijke rol ten opzichte van het scrum-ontwikkelingsteam:

 • De Scrum Master verwijdert projectbelemmeringen die de productiviteit en prestaties van het team in de weg staan;
 • Helpt het ontwikkelingsteam om hoogwaardige producten te maken;
 • Vergemakkelijkt Scrum-evenementen zoals gevraagd of nodig;
 • Coacht het ontwikkelingsteam in organisatorische omgevingen waarin Scrum nog niet volledig is overgenomen en begrepen.

De service van Scrum Master aan de organisatie

Je hebt ook verschillende verantwoordelijkheden ten opzichte van de organisatie:

 • Scrum Master helpt medewerkers en belanghebbenden bij het begrijpen en implementeren van Scrum-praktijken;
 • Handelt als een veranderaar die de productiviteit van het team verhoogt;
 • Leidt en coacht de organisatie bij succesvolle Scrum adoptie;
 • Neemt deel aan de planning van Scrum-implementaties binnen de organisatie;
 • Werkt samen met andere Scrum Masters om de effectiviteit van de toepassing van Scrum in de organisatie te vergroten

Kwaliteiten van een succesvolle scrum master

 1. Invloedrijk: Een Scrum Master leidt verschillende teams die aan een project werken om verscheidende mijlpalen en deliverables te behalen. Ze moeten in staat zijn om meerdere groepen en belanghebbenden op organisatieniveau te motiveren en het potentieel van alle betrokkenen te maximaliseren. Als teamleider moet de Scrum Master de kloof overbruggen tussen het concept van het project en de acties die nodig zijn om het te voltooien. De Scrum Master moet sterk leiderschap en organisatorische vaardigheden hebben.
 2. Samenwerkend: De Scrum Master vormt een essentiële schakel tussen de product owner en projectteams. Terwijl de producteigenaar het algemene initiatief aanstuurt, koestert de Scrum Master het team. Effectieve samenwerking tussen de Scrum Master en de producteigenaar resulteert uiteindelijk in succesvolle producten die voldoen aan de eisen van de organisatie. Een goede Scrum Master moet in staat zijn om creatieve manieren te vinden om de organisatie, samenwerking en productiviteit te verbeteren om het product te leveren dat de eigenaar van het bedrijfsonderdeel heeft gevraagd.
 3. Oplettend: Wat je goed moet onthouden is dat een scrum master geen manager is, maar een teamlid en facilitator. Het is ontzettend belangrijk dat er goed geluisterd en aandacht besteed wordt aan de uitdagingen waarmee het projectteam bij elke stap mee wordt geconfronteerd. De Scrum Master moet ook oplettend zijn en aandacht besteden aan de dagelijkse activiteiten van het team om een ​​duidelijk beeld te krijgen van de rollen en bijdragen van de leden in sprint-sessies.
 4. Deskundig: Naast het oplossen van problemen die zich voordoen, moet de Scrum Master ook proactief potentiële problemen voorkomen. Dit vereist overkoepelende kennis over het product en proces. De ervaring van de Scrum Master stelt het team in staat om wegversperringen te vermijden. De Scrum Master moet kennis hebben van verschillende werkvormen en agile methodologieën zoals XP, Lean en Kanban.

Meer weten?

Werving & selectie Groningen

Wat is werving & selectie?

Dankzij ons uitgebreide netwerk kan jij voor werving en selectie in Groningen prima bij Brainconsultant terecht.

Lees meer…

ICT-stage groningen

Op zoek naar een ICT-stage?

Als aanstormend talent wil jij een ICT stage waarin je veel kennis en werkervaring kunt opdoen bij een bedrijf in de noordelijke regio’s?

Lees meer…

Wat is scrum?

Wat is scrum?

Scrum is een raamwerk voor projectmanagement dat teamwork, verantwoordelijkheid de voortgang naar een welomschreven doel benadrukt. 

Lees meer…

Copyright © 2022 Brainconsultant

Neem contact met ons op!
Elke werkdag van 8:30 t/m 17:30