Skip to content
Login kandidaat

Login opdrachtgever

Verbeterde wetgeving STIPP pensioenen


Bij Brainconsultant begrijpen we dat het pensioen voor veel mensen een belangrijk onderdeel is van hun toekomstige financiële zekerheid. Daarom willen we u graag op de hoogte brengen van de nieuwe pensioenregeling van het STIPP en de aanpassingen in de basisregeling en de plusregeling.

Meer flexibiliteit voor werknemers

De samenleving verandert voortdurend en daarom hebben vakbonden, werkgevers en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Het doel is om het pensioenstelsel opener, persoonlijker en toekomstbestendig te maken. Dit biedt meer ruimte om de regeling passend te maken aan de verschillende deelnemersgroepen, omdat mensen steeds vaker van baan wisselen. 

De Tweede Kamer heeft de pensioenplannen en de nieuwe regels goedgekeurd. Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer en als zij ook akkoord gaan, gaat de nieuwe pensioenregeling in op 1 juli 2023. Pensioenfondsen zoals STIPP hebben dan tot 1 januari 2027 om over te stappen naar de nieuwe pensioenregeling. 

Wijzigingen van regelingen

Voor u als werknemer verandert er op korte termijn ook al het een en ander. De belangrijkste wijzigingen gaan naar verwachting op 1 juli 2023 in. Wij houden u hier graag van op de hoogte. 

In de onderstaande schema’s ziet u hoe de regels voor het terugkeren in de sector eruitzien vanaf 1 juli 2023. 

Basisregeling:

pensioen 1

Plusregeling:

pensioen 2

Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar, waardoor werknemers al vanaf 18 jaar pensioen kunnen opbouwen. Het is belangrijk om te weten dat uw gewerkte weken vóór de leeftijd van 21 jaar momenteel al worden geteld. Na 1 juli 2023 tellen deze weken niet meer mee voor de Plusregeling. Dit betekent dat u vanaf uw 21e begint met het tellen van gewerkte weken en na 52 weken kunt starten met het opbouwen van pensioen in de Plusregeling. Alles om ervoor te zorgen dat u het maximale uit uw pensioenregeling haalt.

 

Bij Brainconsultant vinden wij het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de ontwikkelingen en veranderingen omtrent de nieuwe pensioenregeling. Wij zullen u dan ook op de hoogte houden. Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.