Skip to content
Login kandidaat

Login opdrachtgever

Sparen of spenden?

Wat is verstandig sparen of spenden? Sinds twee weken terug heeft ABN-AMRO uitgesproken het rente-percentage voor spaarrekeningen te verlagen naar nul procent. Per één april 2020 zal deze nieuwe maatregel ingaan. We zijn benieuwd of andere banken dit ook gaan doen. Wanneer sparen bij de bank niks meer oplevert is de vraag waarom mensen nog zouden sparen bij de bank. Het is juist een stimulering als je aan het einde van het jaar een extra bedrag ziet op je rekening.

Sparen of spenden?

De reden voor de verlaging van de spaarrente komt doordat banken het geld moeten stallen bij de Europees Centrale Bank (ECB) en moeten daar nu een boete rente over betalen. Banken kregen geld van het ECB over het geld dat ze bij hen stallen, maar moeten nu juist betalen voor het gestalde geld. Nu de kosten van banken omhoog gaan zien wij de verrekening terug bij de verlaging van onze spaarrente.

De Volksbank, waar onder meer ASN Bank, SNS Bank en Regio Bank onder vallen, heeft net als ABN Amro beloofd geen negatieve spaarrente te zullen rekenen voor spaartegoeden tot 100.000 euro. ING en Rabobank hebben dit tot nu toe nog niet beloofd. Op het moment betalen mensen die meer dan 2.5 miljoen op hun spaarrekening hebben al een negatieve spaarrente. Misschien wordt dit met tijd ook nog verlaagd tot -1.0 procent.

De ECB wil hiermee vooral het sparen van de grote spaarders verminderen. Met de negatieve rente zorgen zde banken ervoor dat het oppotten van geld steeds minder aantrekkelijk wordt. Omdat zulke grote bedragen niet thuis worden bewaard zullen de grotere spaarders het geld juist uitgeven of investeren.

Er zijn ondertussen verschillende onderzoeken gedaan, hieruit blijkt dat een groot deel thuis zal sparen en een substantieel deel uit principe naar een andere bank met rente zal gaan of ook thuis gaat sparen. Slechts een klein deel zegt te blijven bij zijn of haar bank, wanneer de rente naar nul procent gaat. Deze resultaten gehaald uit een groep van 14.000 deelnemers geeft niet een volledig beeld weer van hoe de situatie er in de praktijk uit zal zien. Dus wordt het sparen of spenden?

Auteur: Leyla Haji-zade

Over: Sparen of spenden?