Skip to content
Login kandidaat

Login opdrachtgever

Veel gestelde vragen

FAQ oftewel Frequently Asked Questions

Door Kandidaten

In eerste instantie gaan we ervan uit dat je de fricties eerst zelf oplost. Als er nog steeds fricties plaatsvinden, kan je altijd contact met ons opnemen. Wij zullen dan samen met jou gaan zoeken naar een oplossing.

Het is altijd goed om te horen wanneer een opdrachtgever je in dienst wil nemen. Dat betekent dat wij de goede match hebben gemaakt. Neem contact op met je directe Recruitment Consultant.

Als je opdracht afgerond wordt en wij hebben geen nieuwe opdracht voor je, komt er een moment dat je in aanmerking komt voor een WW-uitkering. De aanvraag van een WW-uitkering dien je uiterlijk binnen een week na je ontslag in te dienen bij het UWV.De WW-uitkering kun je snel en gemakkelijk aanvragen via werk.nl. Hiervoor heb je echter wel een DigID nodig. Daarnaast zal het UWV verwachten dat jij, als je weet dat je werkloos wordt, al druk doende bent geweest met het vinden van een nieuwe baan. Voordat je de aanvraag in kunt sturen, zul je jezelf moeten inschrijven bij werk.nl. Hierbij wordt een profiel opgesteld , waarmee jij door werkgevers te vinden bent. Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een WW-uitkering op uwv.nl.

Wanneer je vragen hebt omtrent je salaris, kunt je mailen naar salaris@bainconsultant.nl

Voor weekcontracten word je op maandag uitbetaald als je leidinggevende voor 2 uur je uren goed heeft gekeurd, anders krijg je op vrijdag uitbetaald. Voor maandcontracten kijkt je naar de tabel.

Login via de homepagina om je uren in te vullen.

Na twee jaar ziekte bepaalt het UWV of de werknemer arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de WIA. Indien de werknemer volledig (80-100%) wordt afgekeurd komt de werknemer in aanmerking voor een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). In dat geval krijgt de werknemer een volledige uitkering van het UWV. Indien werknemer echter niet volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard, maar wel meer dan 35%, komt de werknemer in aanmerking voor de zogenaamde WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De hoogte van de uitkering is daarbij afhankelijk van de mate waarin de werknemer werkt voor het gedeelte dat hij arbeidsgeschikt is. Indien de werknemer meer dan 50% van zijn restcapaciteit benut heeft hij recht op een WGA-uitkering van 70%. Indien de werknemer echter minder dan 50% van zijn restcapaciteit benut, zal de uitkering lager worden vastgesteld. Daardoor ontstaat de zogenaamde WGA-hiaat. Door deze WGA-hiaat kan de werknemer flink in inkomen achteruit gaan. Daarom wordt iedere stafwerknemer bij Brainconsultant automatisch aangemeld voor de WGA-hiaatverzekering. Brainconsultant heeft de WGA-hiaatverzekering ondergebracht bij de Nationale Nederlanden. Indien de stafwerknemer een WGA-uitkering ontvangt, vult de WGA-hiaatverzekering de WGA uitkering aan tot 70% van het laatst verdiende salaris. Indien de werknemer meer dan 50% van de restcapaciteit benut, wordt de WGA uitkering zelfs tot 75% aangevuld. De premie voor deze WGA-hiaatverzekering wordt voor 50% door de werknemer betaald en ingehouden op het salaris. In 2015 bedroeg het werknemersdeel van de premie: 0,26% van het SV-loon. Op detacheringskrachten zijn bovengenoemde WGA-hiaatverzekeringen niet van toepassing.

Wanneer de werknemer ziek wordt, wordt gedurende één jaar 100% van het salaris doorbetaald door Brainconsultant. Deze periode gaat in op de 1e ziektedag. In het tweede jaar wordt maximaal 70% van het laatstverdiende salaris tot maximaal het WIA dagloon doorbetaald. Indien de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft die binnen de periode van twee jaar ziekte eindigt, dan loopt de doorbetalingsverplichting tot de einddatum van het contract. Vervolgens zal het UWV de loondoorbetalingverplichting overnemen. Tijdens de verzuimperiode zal Brainconsultant samen met de werknemer en onder begeleiding van de arbodienst, er alles aan doen om de werknemer zo snel mogelijk te reïntegreren. Helaas is (volledige) reïntegratie niet altijd mogelijk, in dat geval zal de werknemer na 2 jaar een aanvraag doen voor een uitkering op grond van de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Bij ziekte geeft u, vóór aanvang van de werktijd, persoonlijk de ziekmelding door aan uw leidinggevende en bij afwezigheid aan diens vervanger. Ook geeft u de ziekmelding vóór 12.00 uur telefonisch door aan VerzuimWeg (telefoon 050-3176520). Krijgt u op het nummer van VerzuimWeg niemand persoonlijk te spreken, spreek dan duidelijk uw bericht in op de voicemail met vermelding van uw naam, werkgever en telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. VerzuimWeg neemt dan contact met u op. Wordt er onverhoopt geen contact met u opgenomen, neem dan dezelfde dag opnieuw contact op met VerzuimWeg. Wanneer u weer hersteld bent, dient u dezelfde procedure te volgen. Dat betekent dat u op dezelfde werkdag waarop u weer begint een uur van te voren de leidinggevende telefonisch contact. Daarnaast belt u ook voor 12.00 naar VerzuimWeg met de mededeling dat u weer aanwezig zal zijn diezelfde dag. Weet u de dag van te voren al u weer gaat werken, gelden nog steeds dezelfde procedures.

klik hier om het document CAO fasen te downloaden.

Brainconsultant volgt de richtlijnen van de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Als je bij ons in loondienst komt, krijg je dus te maken met de CAO van de ABU. Deze CAO is speciaal vastgelegd voor uitzendkrachten en toegespitst op die werksituatie. De CAO vormt – tezamen met jouw individuele arbeidscontract – het totaal aan arbeidsrechtelijke afspraken tussen jou, Brainconsultant en de opdrachtgever. Het is belangrijk te weten waar je recht op hebt en wat er van jou verwacht mag worden. Lees daarom dit document goed door. Voor detacheringskrachten geldt nog het volgende: de detacheringskrachten krijgen vanaf de eerste dag van detachering een beloning die gelijk staat aan de beloning die medewerkers van de inlenende opdrachtgever krijgen die vergelijkbare of gelijke functies uitvoeren als de detacheringskracht. Het gaat hierbij om het salaris, maar ook om de arbeidsduurverkorting (te compenseren in tijd of geld, ter bepaling van Brainconsultant), toeslagen, verhogingen, periodieken en onkostenvergoedingen. In uw CAO wordt het volgende vermeld: Aard van de overeenkomst Arbeidsverleden Kenmerken van de overeenkomst Voorwaarden De feiten voor werknemer Geheimhoudingsverklaring Vakantiereglement

Voor ons Privacy & Cookie beleid klikt u hier.

Wanneer u uw profiel wilt opheffen, moet u een mail sturen naar info@brainconsultant.nl. Wij verwijderen dan uw profiel met al uw gegevens uit ons systeem.

Indien u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u die via de volgende link opnieuw opvragen: https://admin.yellowyard.nl/admin/recoverpw.php

Onderaan de vacaturepagina begeeft zich een ‘reageren’ button. U klikt daarop en vult de openstaande velden in. Er wordt ook al een cv van u gevraagd, zorg dat u deze klaar hebt wanneer u reageert op een vacature. Wanneer uw gegevens al bekend zijn in ons systeem, zullen de gegevens automatisch ingevuld worden. Uw gegevens worden hierna gekoppeld aan de vacature waarop u reageert. Er is ook nog een andere mogelijkheid. U kunt uw CV en motivatie naar marc.ligeon@brainconsultant.nl sturen. Vermeld in de mail om welke vacature het gaat.

Op meerdere vacatures tegelijk reageren is mogelijk. U moet dan wel apart op deze vacatures reageren.

Vragen over een desbetreffende functie of opdrachtgever kunnen gemaild worden naar info@brainconsultant.nl. U kunt ook bellen naar +31502110717.

Wanneer u op ‘reageren’ klikt op de vacaturepagina, kan u naast u gegevens ook een motivatie invullen. Uw motivatie is niet verplicht, maar het zal zeker helpen om uw kans te vergroten op een intake gesprek en een eventuele plaatsing of detachering.

Dit is niet nodig. Tenzij uw CV veranderd is. Voor ons is het belangrijk om de meest recente CV van u te hebben. In uw eigen kandidaat omgeving heeft u de mogelijkheid om uw nieuwe CV te uploaden.

Uiteraard kan dat. Toch willen we u vragen om eerst te reageren via de knop ‘reageer’ onderaan de vacaturepagina. Hierdoor wordt er een match gemaakt met uw gegevens en de vacature, waardoor automatisch uw gegevens op de juiste plek in ons systeem terecht komt.

Deze mogelijkheid is er. Voor een open sollicitatie in de functie ICT moet u uw gegevens invoeren op deze pagina: https://brainconsultant.nl/open-sollicitatie-ict/. Voor een open sollicitatie in de functie ICT moet u uw gegevens invoeren op deze pagina: https://brainconsultant.nl/open-sollicitatie/. Vervolgens wordt zo snel mogelijk met u contact opgenomen om een open sollicitatie afspraak te maken.

Uw sollicitatie komt terecht in ons systeem. Een recruitment consultant van Brainconsultant zal uw sollicitatie beoordelen. Wanneer de recruitment consultant denkt dat u een geschikte kandidaat bent voor de desbetreffende vacature, krijgt u, per mail of telefonisch, een uitnodiging voor een intake gesprek.

Wij proberen na uw reactie op één van onze vacatures zo snel mogelijk met een reactie van onze kant te komen. Dit kan maximaal twee werkdagen duren.

Dit is niet onze normale procedure. Maar mocht het echt niet uit komen, kunt u daarover altijd contact met ons opnemen.

Om een beter beeld te krijgen van jou als kandidaat voor onze opdrachtgever, vragen we u altijd om op gesprek te komen. Zo weten wij zeker u geschikt bent voor de desbetreffende functie van de opdrachtgever. Tijdens het intakegesprek zullen we u vragen stellen over wie u bent als persoon, uw ervaringen en wat uw wensen zijn voor de baan.

Er zijn meerdere dingen belangrijk wanneer u zich voorbereid voor een intakegesprek. Zorg ten eerste altijd dat u verschillende documenten bij zich heeft; ID-Bewijs/Paspoort, diploma’s en getuigschriften en eventuele referenties. In het gesprek zullen we je loopbaan pad gaan bespreken en plannen.

Uw kandidaat omgeving blijft bestaan. Wanneer wij denken dat u geschikt bent voor een nieuwe vacature, nemen wij meteen contact met u op. U heeft ook zelf weer de mogelijkheid om op nieuwe vacatures te reageren.

Wij snappen volkomen dat u graag meer zou weten wat de redenen zijn voor uw afwijzing. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betrokken recruitment consultant of stuur een mail naar info@brainconsultant.nl en wij zullen contact met u opnemen.

Om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe vacatures kunt u een Job Alert instellen. Daarin klikt u alleen op de functies waarvan u op de hoogte wilt blijven. Een overzicht van de nieuwste vacatures in uw functiegebied wordt elke woensdag naar uw gestuurd. Om een Job Alert in te stellen gaat u naar de volgende pagina: https://brainconsultant.nl/job-alert/

Door Opdrachtgevers

Onze recruitment consultants worden getraind op het gebied van Human Resources. Elke consultant heeft zijn eigen vakgebied en is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en wijzigen op het gebied van Human Resources daarin.

Ten eerste is het belangrijk om dit meteen te belden bij u desbetreffende Recruitment Consultant. Wanneer u een gedetacheerde kandidaat in dienst heeft gelden de volgende proeftijden: (Het zogenaamde proeftijdsbeding dient wel schriftelijk te zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst) – Bij een arbeidsovereenkomst die korter dan 6 maanden duurt, geldt geen proeftijd. – Bij een aanstelling voor bepaalde tijd geldt bij een contract van korter dan 2 jaar, maar langer dan 6 maanden een proeftijd van ten hoogste 1 maand. – Bij een overeenkomst van 2 jaar of langer, geldt een proeftijd van 2 maanden

Wij hebben een werving en selectie garantie. Dit betekent dat indien de kandidaat uit eigen beweging opstapt in de eerste 3 maanden, wij de bemiddeling kosteloos over doen.

Nee u maakt geen kosten, wij werken op een No Cure No Pay basis.

U maakt geen kosten wanneer u een gedetacheerde kandidaat die minimaal 1040 uur gewerkt heeft, in dienst neemt. De overname is dan altijd kosteloos.

Dat kan zeker. Hierover worden in het voortraject afspraken gemaakt en zullen genoteerd worden in opdrachtbevestiging.

Voor tarieven klikt u hier.

U kunt uw vacature aanmelden op de volgende pagina: https://brainconsultant.nl/vacature-aanmelden/. Het versturen van de vacature is geheel vrijblijvend. Na het aanmelden van de vacature nemen onze recruitment binnen een uur contact met u op. Wanneer u liever de vacature met een consultant bespreekt, in plaats van aanmelden op onze website, kan u contact met ons opnemen via de contact pagina of door te bellen naar +31502110717.