Skip to content
Login kandidaat

Login opdrachtgever

AVG/GDRP (Part 1)

AVG/GDRP

Nog een aantal dagen en het is zo ver. Gelukkig hebben wij vanaf het begin de privacy van onze klanten al hoog in het vaandel staan. Onze bestaande privacyverklaring wordt deze week aangepast. In de footer kunt u de inhoud van deze verklaring lezen.

Daarnaast krijgen al onze klanten een e-mail waarin we toestemming vragen of we hun gegevens mogen bewaren. Ook leggen we uit hoe wij uw gegevens verwerken en welke andere partijen toegang krijgen tot deze gegevens (verwerkersovereenkomsten).

Op onze website kunt u zelf kiezen, welke gegevens wij mogen verzamelen. Brainconsultant gaat integer en verantwoordelijk met uw data om. De komende dagen houden wij u op de hoogte van alle aanpassingen die wij gaan doorvoeren m.b.t. de AVG.

Hieronder in het kort uitleg over de AVG/GDRP  incl. leuke linkjes met duidelijke informatie.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. In het Engels noemen we de AVG de GDPR (General Data Protection Regulation).

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Hun bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten.

De AVG-privacyrechten

  • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW);
  • Het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW);
  • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien;
  • Recht op rectificatie en aanvulling.Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen;
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
  • Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat u met hun persoonsgegevens doet. Onder de AVG moet u aan een aantal specifieke eisen voldoen.

https://brainconsultant.nl/nieuws/avg-gdrp-ontwikkelingen-part-2/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *